زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

اصل بودن در اساس بندگی ست
بندگی کردن دلیل زندگی ست

بنده باشی بنده ی خوب خدا
کی بترسی از غم روز جزا

اعظم کلیابی بانوی کاشانی
ZibaMatn.IRZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته اعظم کلیابی اصل بودن در اساس بندگی ست
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته اعظم کلیابی اصل بودن در اساس بندگی ست...


انتشار متن در زیبامتن