زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

با چهره ی دوستانم آمده اند
در رابطه ام چادر می زنند
و کمی بعد
رفته اند

در اداره
فاصله ی تنهایی ام،با همکار بغلی
پنجاه سانتی متر است

در صف نان
فاصله ی تنهایی ام،با همشهری جلویی
پانزده سانتی متر

و در خانه
به وقت بوسیدن
فاصله ی تنهایی ام تا تو
تنها پنج سانتی متر است

پدرم تا پنجم ابتدایی درس خوانده
من تا ترم آخر کارشناسی محیط زیست
فاصله ی تنهایی ام با او
یازده سال است

از دوستانم
یکی راستی ست
یکی چپی
و من سمت بی راهه
ما به فاصله ی نامشخصی از یکدیگر
گریخته ایم

نشسته ام
و شماره ی دوستانم را
از تلفن همراهم پاک می کنم
پاک می کنم
تا تنهایی خودم را
از تنهایی دیگران
جدا کرده باشم.
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
متن های مرتبط شعر احساسی

انتشار متن در زیبامتن