زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
4.0 امتیاز از 1 رای

قلبِ من چون چاهِ خشکی در مسیرِ کاروان ☘︎ ☘︎

هر کسی آهی دعایی یوسفی انداخته ☘︎ ☘︎

آرمان پرناک
ZibaMatn.IR

آرمان پرناک ارسال شده توسط
آرمان پرناک


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته آرمان پرناک قلبِ من چون چاهِ خشکی در مسیرِ
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته آرمان پرناک قلبِ من چون چاهِ خشکی در مسیرِ...


انتشار متن در زیبامتن