زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

شب های بعد از رفتنت دیگر تماشایی نبود
انگار بعد از تو،دلم دیگر برای من نبود
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

انتشار متن در زیبامتن