زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

دلتنگی یعنی
تو باشی
او ، نباشد.
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

انتشار متن در زیبامتن