اس ام اس

زیبا متن : مرجع متن های زیبا

sms

تکست

که خاکم گل از آب انگور کن...

متن شعر
کاربر زیبا متن سایه هیچ
ارسال شده توسط
سایه هیچ
دیوانه وار می پرستمت زیبایم...

متن عاشقانه
کاربر زیبا متن متن های غمگین
ارسال شده توسط
متن های غمگین

ارسال پروفایل در پروفایل گرام