متن sms

زیبا متن : مرجع متن های زیبا

جملات sms

جمله sms

قرار دل مارا غمت نیست دلبر؟...

متن خاص
کاربر زیبا متن سارا عطاریه
ارسال شده توسط
سارا عطاریه
دلا رام شو ب این زندان طوفانی...

متن خاص
کاربر زیبا متن سارا عطاریه
ارسال شده توسط
سارا عطاریه
اشتیاق تو دارم و حرص دیدارت...

متن خاص
کاربر زیبا متن سارا عطاریه
ارسال شده توسط
سارا عطاریه
آغاز
دلتنگی ست،
پاییز......


متن شیرین علیایی
کاربر زیبا متن شیرین علیایی، نویسنده ✏️
ارسال شده توسط
شیرین علیایی، نویسنده ✏️

ارسال پروفایل در پروفایل گرام