متن sms

زیبا متن : مرجع متن های زیبا

جملات sms

جمله sms

من
نیست ترین
هست جهانم...


متن آریا ابراهیمی
کاربر زیبا متن آریا ابراهیمی
ارسال شده توسط
آریا ابراهیمی
نمی دونم ولی هنوز دوست دارم!...

متن خاص
کاربر زیبا متن °•پرنسس•°
ارسال شده توسط
°•پرنسس•°

ارسال پروفایل در پروفایل گرام