زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

چیزى که بیشتر از همه نگرانم مى کند،
طرز برخورد بعضى از آدم هاست!
از آدم هاى متعصب و تندرو و از متجاوزان
مى ترسم،
از همه ى آن ها که خود را عقل کل مى دانند،
از همه ى آن ها که هیچ وقت
به خود شک نمى کنند
آن ها براى جامعه خطرناک اند...
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته سخن بزرگان چیزى که بیشتر از همه نگرانم مى
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته سخن بزرگان چیزى که بیشتر از همه نگرانم مى...


انتشار متن در زیبامتن