زیبا متن : مرجع متن های زیبا

تو وقتی می بینی که من افسرده ام نباید بگذری
سکوت کنی
یا فقط همدردی کنی
بنا کننده شادیهای من باش!
مگر چقدر وقت داریم؟
یک قطره ایم که میچکیم در تن کویر و تمام میشویم. . .
ZibaMatn.IR

ZibaMatn.IR
عکس نوشته تو وقتی می بینی که من افسرده ا
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته تو وقتی می بینی که من افسرده ا...


ارسال پروفایل در پروفایل گرام