زیبا متن : مرجع متن های زیبا

به گذشته پشت می کنم ومیرم به سمت حال وآینده
هیچوقت ازرسیدن به اون چیزی که ازته دل میخوام تسلیم نمی شم
شکست نمی خورم
من به خودم اعتماد دارم
وازهمه مهم تر زندگی اونقد کوتاه هس که اجازه نمیدم احساسات منفی منو آزاربده
همیشه می خندم...
خندمو ترک نمی کنم...
قهقه خندموباغمای گذشته تلخ نمی کنم
گاهی ممکنه ناراحت باشم اما بازهم می خندم
زندگی می کنم...
همیشه با خودم زمزمه می کنم ومیگم هیچوقت دیر نیست برای شاد بودن
من لایق خوشبختی هستم
من ارزش عشق ورزیدن ودارم
ZibaMatn.IR

ZibaMatn.IR
امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید

ارسال پروفایل در پروفایل گرام