زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
2.0 امتیاز از 1 رای

به گذشته پشت می کنم ومیرم به سمت حال وآینده
هیچوقت ازرسیدن به اون چیزی که ازته دل میخوام تسلیم نمی شم
شکست نمی خورم
من به خودم اعتماد دارم
وازهمه مهم تر زندگی اونقد کوتاه هس که اجازه نمیدم احساسات منفی منو آزاربده
همیشه می خندم...
خندمو ترک نمی کنم...
قهقه خندموباغمای گذشته تلخ نمی کنم
گاهی ممکنه ناراحت باشم اما بازهم می خندم
زندگی می کنم...
همیشه با خودم زمزمه می کنم ومیگم هیچوقت دیر نیست برای شاد بودن
من لایق خوشبختی هستم
من ارزش عشق ورزیدن ودارم
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید


انتشار متن در زیبامتن