زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

من اگر جایِ تو باشم
نمی گذارم
زنی که جانِ عاشق اش را به تو داده
رویِ پنجهء پایش بایستد
تا تو را ببوسد
بلندش کُن
غرورت را زیرِ پایش بگذار
همان پایی که پایِ دلت ایستاده
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته فرید صارمی من اگر جایِ تو باشمنمی گذارمزن
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته فرید صارمی من اگر جایِ تو باشمنمی گذارمزن...انتشار متن در زیبامتن