زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

آدم بدبین گرفتاری را در هر فرصتی می بیند؛ آدم خوش بین فرصت را در هر گرفتاری می بیند.
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR
عکس نوشته وینستون چرچیل آدم بدبین گرفتاری را در هر فرص
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته وینستون چرچیل آدم بدبین گرفتاری را در هر فرص...انتشار متن در زیبامتن