زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

در کدامین خلقتم
درخت بوده ام
در مسیر خنده های تو زیبا
به پشت پنجره که می رسد پاییز
جای زخمی ناسور
تیر می کشد مدام !
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR
عکس نوشته هادی قنبر زاده در کدامین خلقتمدرخت بوده امدر
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته هادی قنبر زاده در کدامین خلقتمدرخت بوده امدر...انتشار متن در زیبامتن