زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
1.0 امتیاز از 1 رای

‏ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ

ﺗﻤﺎﻡ ﻣﯿﺸﻮﺩ که تمام شد
ﻭ ﻣﻬﺮ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﺳت

ﭼﻪ ﺧﻮﺵ ﺧﯿﺎﻟﻨﺪ

ﻣﻬﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻏﺎﺯﺷﺪﻩ

ﻣﻬﺮ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭﻳﻢ

ﻭ ﺩﻭﺳﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ

ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﻧﯿﺴﺖ

ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﺩﻝ ﺍﺳت

شهریور لفت زد
پاییز قشنگ عاشقی جوین زده
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR
عکس نوشته نسرین بهجتی ‏ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩﺗﻤﺎﻡ ﻣﯿﺸﻮﺩ
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته نسرین بهجتی ‏ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩﺗﻤﺎﻡ ﻣﯿﺸﻮﺩ...انتشار متن در زیبامتن