زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

مژهایت چتر
چشمهایت باران
لبانت شعر _

در این لحظه ، حتی __
بوسیدنت؛
خدا را هم
به وجد می آورد ...
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR
عکس نوشته عاشقانه مژهایت چترچشمهایت بارانلبانت ش
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته عاشقانه مژهایت چترچشمهایت بارانلبانت ش...انتشار متن در زیبامتن