زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
3.0 امتیاز از 1 رای

یکی از قشنگترین انواع خودکفایی،خودکفایی آرامش است؛ قراری درونی که هیچ کس و هیچ چیز نتواند خش بیندازد و لب پّرّش کند و اگر بیقراری ای هم هست (که باید باشد) ارادی ست و دل تشخیص داده که حالا باید سر برود کاسه آرامش... که حالا ورِ انسان مدار دلت باید سنگینیِ کیسه کودک کار را به دوش بکشد و بی خیال دهان گشاد همسایه هتاک شود. .. چون این دلت را جلا می دهد و آن یکی کدر میکند.... خوب است افسار آرامش و احساس را گاهی رها کنیم و گاهی به ضرب بکشیم...
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید


انتشار متن در زیبامتن