زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
3.0 امتیاز از 2 رای

در قسمتی از این کره ی خاکی جمعیتی ساکن اند به نام "مهرزیستان" که هنوز مهربانی را بلدند!
زبان اشاره شان لبخنداست و فرهنگشان شادی بخشیدن؛
دین شان در چشمهاشان قابل عبادت است و به زمان حال اعتقاد دارند؛
فکرکردن به گذشته را مکروه میدانند و آینده را خود می سازند؛
در قلمرو آنها عدالت در انسانیت حکم می کند و همه چیز را در "ما" می سنجند نه تو و نه آنها!
انگشتان اشاره شان را به سوی کسی نشانه نمی روند و دوست داشتن بی دلیل را جزء آیین شان می دانند؛
آری...
آنها مرگ شان نیز در مهربانی ست...
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید


انتشار متن در زیبامتن