زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
5.0 امتیاز از 1 رای

رفیق...
بیا برویم
به سرزمین بیخیالی
و ساعت های زندگیمان را به وقت بی تفاوتی بگذرانیم ؛
بیا با ضرب آغوشمان نقض کنیم حقیقت اینکه "انسان همیشه تنهاست "؛
بیا پشت به غم ها
بایستیم وسرزده به دنیای خنده ها سرک بکشیم؛
باچشمک ستاره ها برقصیم
و ناخن هایمان را با حنای زندگی رنگ کنیم ؛
پشت پا بزنیم به هرچه ضدحال وبدبیاری ست وبا لباس های بچگانه ی پشت ویترین مغازه ها رویا ببافیم ؛
پیراشکی های تپل را بالذت گاز بزنیم وگوش خیابان را
با قهقه هایمان کر کنیم ؛
بیا دستم را بگیر ؛
رفیق! تا به زندگی برگردیم !
باورکن زندگی بپای ما نمیماند ؛
بیا همپای آن باشیم...
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید


انتشار متن در زیبامتن