زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

هیچ شهری در نظام دیکتاتوری نمی تواند رشد کند، چرا که هر چیزی که زیر نظر گرفته شود کوچک باقی می ماند.
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته هرتا مولر هیچ شهری در نظام دیکتاتوری نمی
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته هرتا مولر هیچ شهری در نظام دیکتاتوری نمی...انتشار متن در زیبامتن