زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
3.7 امتیاز از 3 رای

شهریور ماه زیباییست
اصلا میدانی چیست؟
شهریور از آن ماه هایی است
که راه دلت را بلد است
دلبری میکند
گاهی داغ است و ناگهان
میان آن داغی برایت میبارد
میبارد و دلت غنج میرود
برای در آغوش کشیدن روزهایش
سر آخر هم خودش را میسپارد به مهر
تا مهرش در دلت بماند
اگر همه دختران ما مانند شهریور بودند
آنگاه همه بلد بودند راه دلبری را
شهریور عجیب بلد است
دل ببرد
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید


انتشار متن در زیبامتن