زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

سالها بعد
مثلا دوسال بعد
من همه چیز را فراموش کرده ام,از همه چیز گذشتم, روز های بد را پشت سر گذاشته ام!
آدمهای بدِ زندگی ام را حذف کرده ام, دیگر بخاطر آن چیزی که امروز برایش گریه کرده ام, گریه نخواهم کرد!
میدانی,سالها بعد خیلی دیر میشود, برای غصه خوردن, برای پشیمان شدن,از اتفاقهای امروز...
خیلی دیر می شود
سالها بعد من آدم دیگری شده ام.
سالها بعد همه چی عوض میشود.
این زمان همه چیز را درخودش حل میکند
سالها بعد دیگر مهم نیس که امروز چه شد, هیچ چیز مهم نیس...
من سالها بعد دیگر آن آدم سابق نیستم!
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید


انتشار متن در زیبامتن