زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

برایم سیگاری آتش بزن
میان لب هام بگذار
و دور شو.
پر از باروتم!
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR
عکس نوشته رضا کاظمی برایم سیگاری آتش بزنمیان لب ها
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته رضا کاظمی برایم سیگاری آتش بزنمیان لب ها...انتشار متن در زیبامتن