زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

" چشم و چراغ "
سقف آسمان سنگیست
ما راهی به بیرون نداریم
این ستاره ها که مدام چشمک می زنند
شهرهای دوری هستند
که رسیدن به آن ها
یک عمر طول می کشد
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته محمد ابراهیم گرجی quot چشم و چراغ quotسقف آس
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته محمد ابراهیم گرجی quot چشم و چراغ quotسقف آس...انتشار متن در زیبامتن