زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

موهات
امتداد قطره های باران
آسمان را به زمین آورده ای
مرا به آسمان
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR


انتشار متن در زیبامتن