زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
4.8 امتیاز از 4 رای

به ساعت نگاه کن
ببین چگونه عقربه وقیحانه می چرخد
ببین خورشید را که با بی محلی غروب می کند
ببین فنجان قهوه ی مان چه بی ادبانه سرد می شود

آخر تو هنوز نیا مده ای؟!
ببین کائنات هم منتظرت نخواهند ماند...
اما من...
من چرا !
اندکی دیگر در انتظارت خواهم نشست

در آخرین ساعات غروب با فنجان قهوه ی سرد در همین حوالی
ZibaMatn.IRZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید

ارسال پروفایل در پروفایل گرام