زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
1.3 امتیاز از 3 رای

دلم نه زبانم ؛ لبریز از دعا ئی ست که اجابت ندیده است!
جنس عاقبتی که من خواستم خدا به خیرت کند!؟
ZibaMatn.IR

رضا کهنسال آستانی ارسال شده توسط
رضا کهنسال آستانی


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته رضا کهنسال آستانی دلم نه زبانم لبریز از
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته رضا کهنسال آستانی دلم نه زبانم لبریز از...


انتشار متن در زیبامتن