زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

اتفاقاتی بر این تن گذشته است که خستگی اش نه با ایستادن وَ نه با مدارای چندین ساعته ؛ بهبود نمیابد.
ریز به ریز این تن را که جستجو کنی ، وقایع تلخی می یابی که با هیچکس مشترک نیست!

بااین درون آشفته،
بعید نیست که خزانمان فرا رسیده باشد.
بودهن دریس
ZibaMatn.IR

boudhen_deris ارسال شده توسط
boudhen_deris


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید

انتشار متن در زیبامتن