زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

اصلا مرا چه به سیاست های عاشقانه!
من از عشق همانقدر میدانم که باید دوستت داشته باشم...♡
نه از صبوری چیزی میدانم وَ نه از اِفاده های زنانه چیزی در چَتته دارم.
من آنقدر ساده ام که حتی نمیدانم چطور بدون دعوا و غُر زدنهای از روی دلتنگی با دلم صادق باشم و اعتراف کنم از دوری ات ، هر ثانیه اش را عذاب کشیده ام.
من نابَلدم...
اگر همه دنیا هم به من لَقبِ دست و پا چُلفتی ترین عاشق را بدهند ، درست گفته اند...
اصلا مگر میشود تو عشق باشی و این مَنِ عاشقت دست و پا گم نکند؟!

بودهن دریس
ZibaMatn.IR

boudhen_deris ارسال شده توسط
boudhen_deris


ZibaMatn.IR


انتشار متن در زیبامتن