100 متن کوتاه پروفایل آقای قاضی ۱۴۰۱ جدید 2022

متن های کوتاه درباره پروفایل آقای قاضی

100 متن کوتاه پروفایل آقای قاضی ۱۴۰۱ جدید 2022
کپشن پروفایل آقای قاضی برای اینستاگرام و بیو واتساپ
خواستیم باهاش یه زندگی جدید بسازیم
زد زندگی خودمونم خراب کرد آقای قاضی


متن آقای قاضی


لینک متن

یا بره جلو یا بره عقب،اینجا زندگی خیلی سخته آقای قاضی


متن آقای قاضی


لینک متن

یه تریلی آرزو موند رو دلمون آقای قاضی


متن آقای قاضی


لینک متن

آقای قاضی میدونی بزرگترین حماقت چیه؟
زود جواب دادن به پیامی که دیر اومده


متن آقای قاضی


لینک متن

آقای قاضی...
نه حوصله ی آدم جدید هست
نه تحمل آدم های قدیم


متن آقای قاضی


لینک متن

آقای قاضی
عیب از خودمون بود
هر هوس رو به غلط،عشق حسابش کردیم.


متن آقای قاضی


لینک متن

آقای قاضی
ما به جرم ساده لوحی،
این جوری تنها شدیم...


متن آقای قاضی


لینک متن

آقای قاضی
درسته که قرار نیست به همه ی آرزوهامون برسیم!
ولی دیگه انصافم نیست هر چی می خوایم نشه...


متن آقای قاضی


لینک متن

آقای قاضی
خیلی موندیم پاش
حیف که هیچوقت نفهمید چقد خاطرش میخوایم


متن آقای قاضی


لینک متن


ساده به نظر میان
ولی بدجور هفت خطن آقای قاضی


متن آقای قاضی


لینک متن

آقای قاضی اگه اسمش خوشبختیه
پس چرا به دست آوردنش اینقدر بدبختی داره؟


متن آقای قاضی


لینک متن

+چرا کشتیش؟
-آقای قاضی بهش گفتم عاشقتم گفت ماشینت چیه؟
+آزادی


متن آقای قاضی


لینک متن

+ما که بریدیم آقای قاضی
-چیو؟
+طناب آرزوهامونو


متن آقای قاضی


لینک متن


آقای قاضی من میگم ناموساً
شما میگی دست بزار رو قرآن


متن آقای قاضی


لینک متن

یادم نمیاد گم شده باشم
اما آدمای دور و برم دیگه برام
آشنا نیستن آقای قاضی


متن آقای قاضی


لینک متن

حالا ما هی خودمونو می زنیم به خل و چل بازی میگذرونیم
ولی ابلفضلی این زندگی نبود
آقای قاضی...


متن آقای قاضی


لینک متن

آقای قاضی
من برای رفیقایی که داشتم از خودم شرمندم


متن آقای قاضی


لینک متن

غیر از اون همه چی توی دنیام فانی بود
آقای قاضی...


متن آقای قاضی


لینک متن


حسرت یه عشق واقعی موند رو دلمون آقای قاضی...


متن آقای قاضی


لینک متن

آقای قاضی دل ساده داشتن تاوان دارد،
هر روز باید بدوزی زخم هایی رو که از صداقت خوردی...


متن آقای قاضی


لینک متن

آقای قاضی
ایشون از خوشگلی چشاش
واسه دیوونه کردن بنده سوِِ استفاده کردع


متن آقای قاضی


لینک متن


آقای قاضی
ما معتاد موبایل نیستیم
معتاد آدمای توشیم


متن آقای قاضی


لینک متن

آقای قاضی
همه شبیه همن فقط بعضیاشون قشنگ تر دروغ میگن


متن آقای قاضی


لینک متن

آقای قاضی
چرا خوبی های من دل همه رو می زنه...


متن آقای قاضی


لینک متن

آقای قاضی
جدیدا همه چی بهم ریختس
مثل موهاه عصابم فکرم فکرم فکرم...


متن آقای قاضی


لینک متن

خوشبختی گرون بود
ما پولمون نرسید بخریم آقای قاضی


متن آقای قاضی


لینک متن

آقای قاضی
من زندگیمو گذاشتم پای همه چیش...


متن آقای قاضی


لینک متن

متهم:آقای قاضی هر چی بگی درست ولی روزگارمو سیاه کرد!
قاضی:مدرک؟
متهم:خال سیاهش!
قاضی:آزادی...


متن آقای قاضی


لینک متن


ارسال پروفایل در پروفایل گرام