زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
4.0 امتیاز از 1 رای

و زیباتر از آن نیست
که پس از تاریکی های بسیار
دوباره نور بر تو بتابد
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

انتشار متن در زیبامتن