زیبا متن : مرجع متن های زیبا

همیشه فکر می‌کردم همه‌ی آدم‌ها مخالف جنگ‌اند ، تا آنکه دریافتم کسانی هم هستند که با آن موافق‌اند ، به خصوص آنان که خود مجبور نیستند در جنگ شرکت کنند !

ZibaMatn.IR

ارسال پروفایل در پروفایل گرام