زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

حضرت یار
پیله های بیماری که بر چهره ی زندگانی من
تنیده شده اند؛
تنها با بوسه های شیرین تو پروانه می شوند!
دور قلبم می چرخند
شکوفه بارانش می کنند
قلبم تند تند می کوبد و با هیجانی غیر قابل توصیف در هر تکرارش شلیک میکند دوستت دارمها را.

باران کریمی آرپناهی
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR


انتشار متن در زیبامتن