زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

گاهی بخند
لبخند تو
مرهمی ست
بر غم هایم
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR
عکس نوشته بخند گاهی بخند لبخند تو مرهمی ست
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته بخند گاهی بخند لبخند تو مرهمی ست...انتشار متن در زیبامتن