زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
5.0 امتیاز از 1 رای

محبوبم همه چیز را نمیشود خرید...خیلی از چیزهای عزیز و دوست داشتنی در این جهان رایگان هستند...مثلا بوییدن بدن نوزادی تازه حمام رفته...خنکای آن طرف بالشت در سحرگاه یک شب جمعه...زنگ دری که می دانی عزیزت پشت آن ایستاده...عطر غذایی که توی راهروی ساختمان پیچیده...بوسه های خنک باد بر موهای به عرق نشسته یِ پشت گردنت...تماشای سفیدی موی پدر و مادر.... و هزاران هزار نعمت نادیده و ناشمرده...محبوبم...گران نخر این جهان را که گران و سخت بر تو خواهد گذشت...و ارزان مده از دست حتی تمام رایگان هایی را که جهان به تو بخشیده... محبوبم بیا این بار و فقط همین یکبار بوسه هایت را بر من حراج کن و دوستت دارم های نگفته ات را به مزایده بگذار توی دست باد...بگذار این پاییز تمام انارها به تماشای عشق ما خندان شوند.
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR


انتشار متن در زیبامتن