زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

معمولا ناکامی های درمان به خشم های جا به جا شده و فرافکنی های خنثی نشده ی مراجع نسبت به افراد زندگی اش برمیگردد، که بر روی درمانگر خالی میشود.
هر فردی در درمان اگر بتواند به نوعی رابطه ی صمیمانه اش را با درمانگرش نگه دارد، رابطه های خارج از درمانش هم از پراکنندگی و آسیب پذیری دورتر میشوند.
چون نگه داشتن صمیمیت یک مهارت است.
مهارت مهارِ خشم و تبدیل آن به کلمات و جملات سالم بدون حمله و تخریب و بی ارزش سازی و یا قهر و سکوتِ کودکانه.
مهارتِ ابراز غم بدون درماندگی و سکوت و در خود فرو رفتن.
مهارت ابراز دوست داشتن بدون کادو خریدن و توقعِ رابطه صمیمانه ی بیشتری از درمانگر داشتن مثلا معاشرت خارج از درمان و غیره.
مهارت ابراز ترس بدون ترک کردن و بدبین شدن نسبت به درمان.
مهارت ابراز احساس گناه بدون سرزنش و تنبیه و خجالت.
وقتی ما در رابطه ی درمانی میآموزیم که چطور هم احساساتمان را ببینیم و هم آنها را درست ابراز کنیم، صبرِ سالم و واکنش های سالممان هم نسبت به احساساتمان خارج از درمان هم بیشتر میشود.
و همیشه این را به خاطر داشته باشیم،
خشمگین شدن از درمانگر یک نقطه عطف است در درمان.
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید


انتشار متن در زیبامتن