زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

و من همچنان
چشم انتظار
عشقی هستم
که تمام زنانگی ام
را در وجودش یافته ام
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR


انتشار متن در زیبامتن