زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

اگر روزی نگارم باز گردد
شب وروزم پراز آواز گردد

زمانی میزنم تارو کمانچه
که عشقم وارد شیراز گردد
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته شعر اگر روزی نگارم باز گرددشب و
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته شعر اگر روزی نگارم باز گرددشب و...انتشار متن در زیبامتن