زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

از تمام تعلقات جهان
از عطر گل های اول "صبح"
از بوی نم باران بهاری
از آب بازی در عصرِ گرم مرداد
از ردپاهای برفی زمستان
از قهوه های تلخ پاییز
من از میان اینهمه
"تو رادوست تر" دارم....!
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته عاشقانه از تمام تعلقات جهاناز عطر گل ه
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته عاشقانه از تمام تعلقات جهاناز عطر گل ه...انتشار متن در زیبامتن