زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

کسى چه میداند
باران،اشکهاى چند نفر را در پس کوچه هاى این شهر پوشانده است؟!
و شاهد دستهاى گره خورده چند عاشق بوده است؟!
باران که میبارد،قلبهاى بسیارى را به شوق یکدیگر به تپش مى اندازد و از بغضهاى بسیارى گره باز میکند...
باران براى همه عاشقانه نیست...
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید


انتشار متن در زیبامتن