زیبا متن : مرجع متن های زیبا

آیا انسان تغییر می کند؟
هیچ یک از ما آدم های پارسال نیستیم. آدم هایی که دوستشان داشتیم هم دیگر آن آدم هایی نیستند که روزی دوستشان داشته ایم. آدم ها آن قدر به سرعت عوض می شوند که تو فرصت نمی کنی به ساعتت نگاهی بیاندازی که چند دقیقه از دوستی و دشمنی تان گذشته است. آن قدر زود که از سلام و شب بخیر گفتنشان می شود فهمید. از بوسه هایشان و نگاه هایی که دیگر آن آدمِ سالِ قبل نیستند. بین خودشان و خودت گودالی می کَنند و داخل آن را از دلیل های پوچ و بی اساس پُر می کنند. آری! آن قدر زود عوض می شوند که این روزها عجیب، به خوبی و شیرینی آلرژی پیدا کرده اند.
\شیطان هم روزی فرشته بود\
ما که جای خود داریم...
\همه به وَقتَش عوض می شوند.\
ZibaMatn.IR
Atiyehnevis ارسال شده توسط
Atiyehnevis


ZibaMatn.IR
امتیاز دهید
5.0 امتیاز از 2 رای

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید

ارسال پروفایل در پروفایل گرام