زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امروز یک نفر برایم اشتباهی مَسیجی فرستاد
کجایی؟
با چشمانی از حدقه زده بیرون، دلم هُری فرو ریخت ...
مدت ها بود منتظر شنیدن همین یک کلمه بودم
چه فرقی می کند کجای دنیا تنها نشسته باشی
مهم این است که یک نفر هست که کجا بودن
تو برایش مهم است ...

شاید آن یک نفر رویش نشود بگوید تمام آن دوستت دارم ها را، دلم برایت تنگ شده و به جانم نق می زند، وهمه این حرفا را خلاصه کند در «کجایی»
داشتم به همین چیزها فکر می کردم که دوباره برایم فرستاد ببخشید اشتباه فرستادم .
ولی من خوشحال بودم. برایش نوشتم میدانم من در ایستگاه اتوبوس ،خیابان دانشگاه نشستم و یک قهوه آماده و کتابی دستم گرفتم.
می شود باز هم اشتباهی حال من را بپرسی؟
اما او دیگر حالم را نپرسید. خب طبیعی بود...

آدم غریبه ها برایشان مهم نیست که دیگران چگونه اند و کجایِ این شهرِ شلوغ نشسته اند...
ولی تو که ای عزیز...
غریبه نیستی بپرس حالِ مرا بگو کجایی...
کاش آن مَسیج اشتباهی از سمت تو بود.
حتی به غَلَط...
ZibaMatn.IR
Atiyehnevis ارسال شده توسط
Atiyehnevis


ZibaMatn.IR
امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید

ارسال پروفایل در پروفایل گرام