زیبا متن : مرجع متن های زیبا

چقدر دلم میخواهد
همه جا صلح و صفا باشد
خنده ها، از ته دل
آدم ها شاد
درختان شاد
زمین شاد
خلوتی گر باشد، بهر ذوق و مدح وثنا
چقدر دلم می خواهد همه باهم خوب باشند
زخمی به پایی، درد آورد
همه مرهم باشند
شکرگزار خالق باشند
و کسی مثل خودم، نفهمد بد بودن چیست!
چقدر خوب میشد
همه باهم بودند
کامل تر بودند
چقدر دلم آشتی میخواهد
آشتی دلها باهم
آشتی با گلها، درختان، کوه، دریا
چقدر دلم میخواهد همه جا صلح و صفا باشد، بخشش باشد، جرمی هرگز به وقوع نپیوندد
همه آگاه به حق
سختی اگر باشد
سختی دوران باشد
غم به همدیگر ندهیم
زیراب نزنیم، کبر نورزیم، حسرت نخوریم
کاش میشد....

چقدر حالم خوبست
حتی از فکرش
یاحق
الهه فاخته
روز پاییزی 1400
@elahe fakhteh
ZibaMatn.IR
متن الهه فاخته ارسال شده توسط
متن الهه فاخته


ZibaMatn.IR
امتیاز دهید
5.0 امتیاز از 2 رای

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید

ارسال پروفایل در پروفایل گرام