متن الهه فاخته

الهه فاخته نویسنده و شاعر معاصر میباشد.ایشان در اینستاگرام @elahe_fakhtehسایت رسمی الهه فاخته http://eajoorloo.rozblog.com/