زیبا متن : مرجع متن های زیبا

نباید ایمان به انسانیت را از دست دهید. انسانیت یک اقیانوس است؛ اگر قطرات اندکی از اقیانوس کثیف است، اقیانوس کثیف نمی‌شود.

ZibaMatn.IR
عکس نوشته نباید ایمان به انسانیت را
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته نباید ایمان به انسانیت را...