زیبا متن : مرجع متن های زیبا

عشق اگر عشق باشد که هیچ وقت
با هر بهانه ای سریع از هم نمی پاشد جانم
کدام رابطه ای را دیده اید که چند روز رفتن نداشته؟
کدام دعوا را دیده اید که به هم نگفته باشند:دیگر
هیچ وقت نمی خواهم ببینمت؟اصلا دنبالم نگرد!
اگر دوستش داشته باشی،اگر خاطرش را واقعا بخواهی
بغلش می کنی و درِ گوشش می گویی:تو حق داری
قهر کنی،حق داری ناراحت باشی،اصلا حق داری
تا چند روز مرا نبینی و صدایم را نشنوی اما،یادت باشد
نمی توانی مرا دیگر دوست نداشته باشی!
آدم اگر کسی را با سختی بدست بیاورد مگر می شود
خیلی راحت نگاه کند که جلویِ چشم هایش چمدان
ببندد و بگوید:برای همیشه خداحافظ؟
لطفا جدا نشوید از هم اگر راهی برای بودن مانده است
که فردا جایِ خالیتان حسابی برای همدیگر تیر می کِشد!
با دستِ خودتان گورِ رابطه هایتان را نکَنید...
شما دیگر هیچ وقت برای هم تکرار نمی شوید!
...Saeideh...
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR
امتیاز دهید
4.8 امتیاز از 4 رای

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید

ارسال پروفایل در پروفایل گرام