زیبا متن : مرجع متن های زیبا

این روزها کلمه ای برایم بسیار خاص و با اهمیت شده است؛
همه ی مان بسیار شنیده ایم و می دانیم معنا و مفهوم اش چیست.
کلمه ای به نام لیاقت که در کمتر کسی می توان پیدایش کرد.
بزرگترین اشتباهی که در قبال انسان ها انجام می دهیم اینست،
طولانی تر از آن چه که آدم ها لیاقت دارند، اجازه می دهیم در
زندگی مان بمانند. این را فراموش می کنیم هر آدمی که وارد
زندگی ما می شود دلیل بر این نیست که ماندگار باشد، آن ها
می آیند تا به تو ثابت کنند که هر آدمی لیاقت خوبی کردن و اعتماد
را ندارد. زمان به همه ی ما ثابت می کند که چه کسانی لیاقت
قلبمان را دارند. هر آدمی لیاقت کسی را دارد که بتواند باعث شود
قلبش آسیب های گذشته را فراموش کند.
این را یادت باشد آدم ها را براساس لیاقتشان دوست بدار
و به اندازه ی ظرفیت آن ها ابراز وجود کند، انسان ها گاه بسیار
بی جنبه می شوند.
ZibaMatn.IR
Atiyehnevis ارسال شده توسط
Atiyehnevis


ZibaMatn.IR
امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید

ارسال پروفایل در پروفایل گرام