زیبا متن : مرجع متن های زیبا

قلبم از آن تو
روحم از آن تو
ذهنم در یاد تو
این است عاشقی،
بغضم از فراقت
حرفم در نگاهت
جانم در صدایت
راهم در صفایت
و وجودم از برایت..
این است عاشقی..
زندگی میکنم از برای تو
عاشقی میکنم در هوای تو
گم میشوم در آغوشت
دستی کِشَم بر سر و گوشَت
بوسه ای زنم بر دستانت
جمله ای شوم در داستانت
عاشقی شوم در دیوانت
و خالقی شوم در دنیایت
این است عاشقی..
آتشی زنم بر غم هایت
رونقی شوم در کارهایت
مهتابی شوم در شب هایت
امیدی شوم در صبح هایت
دعایی شوم در نمازت
و بهاری شوم در خزانت
این است عاشقی..
آبادی شوم در ویرانت
ریشه ای زنم از بنیادت
این است عاشقی..

مبینا سایه وند
ZibaMatn.IR
مبینا سایه وند ارسال شده توسط
مبینا سایه وند


ZibaMatn.IR
امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید

ارسال پروفایل در پروفایل گرام