زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
5.0 امتیاز از 1 رای

بی تابم و از عشق دگر خواب ندارم        من ترسم از آن بود که شبِ بی تو مهتاب ندارم. 
----------------------
در مکتب حقیقت ،عشق است چون گدایی      وداع ندارد این عشق آخر که بی نوایی 
----------------------
بی دفایی را میان عشق تو آموختم       صبر و طاقت را برای دوریت اندوختم 
----------------------
بی وفا بودیم وز عشقی گران      در نوایه بی نوایی هم زبان 
بس خیانت کردیم و کردیمش نهان      عشق را کشتیم و این باشد عیان 
----------------------
زین خیالِ بی خیالی       وین غم و هجر جدایی 
میکشد من را به قعرِ        آن گناهِ بی گناهی 
----------------------
ZibaMatn.IR

اشعار صامد ارسال شده توسط
اشعار صامد


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید


ارسال پروفایل در پروفایل گرام