زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
4.7 امتیاز از 3 رای

دلتنگی ات به بلندای سرو است، و صبر من چون دیوار کوتاهی است که آجر به آجرش در نبودت در حال فرو ریختن است!
و من چون سربازی که خلع سلاح شده، هیچ دفاعی از خود ندارم؛ و زور عالم و آدم به من می چربد.
فاطمه قاسمی اسکندری (هورزاد)
ZibaMatn.IRZibaMatn.IR
عکس نوشته فاطمه قاسمی اسکندری دلتنگی ات به بلندای سرو است و
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته فاطمه قاسمی اسکندری دلتنگی ات به بلندای سرو است و...


ارسال پروفایل در پروفایل گرام