زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
5.0 امتیاز از 2 رای

با یک مثال غیرت را برایتان تعریف می کنم :
غیرت یعنی اتومبیلی زیر پای همسرت قرار دهی که کسی نزدیکش نگردد یا در منطقه ای ساکن شوی که سطح فرهنگی اش مطابق عقل باشد نه اینکه در فقر و نکبت او را ذلیل کرده و سپس بخواهی محدودش نمایی . این غیرت نیست با عرض معذرت توحش است . بابک حادثه
ZibaMatn.IRZibaMatn.IR

انتشار متن در زیبامتن